Algemene voorwaarden

HappyZenHeart is een business dat zich concentreert op mindfulness, spiritualiteit en coaching en dit uit d.m.v. het produceren van video’s (b-to-b business) alsmede het organiseren en promoten van evenementen (b-to-c), zoals workshops, lezingen, seminars en meditatielessen in Rotterdam.

1. Plaatsing van bestellingen, prijzen en betaling
HappyZenHeart.nl is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk m.b.t. de verkoop van tickets m.b.t. externe organisaties. Over het algemeen fungeert HappyZenHeart.nl slechts als medium m.b.t. de verkoop van tickets voor alle evenementen, workshops, lezingen en gespreksgroepen die worden weergegeven op de website happyzenheart.nl.
Op de website van happyzenheart.nl wordt de bezoeker via een url link geleid naar een externe website van de instelling die de tickets van het desbetreffende evenement, workshop, lezing of gespreksgroep organiseert.

Wanneer HappyZenHeart.nl wel zelf als organisatie een evenement, workshop, lezing of gespreksgroep organiseert, wordt dit duidelijk vermeld en wordt er duidelijk omschreven hoe een belangstellende een ticket kan aanschaffen.

2. Aansprakelijkheid
HappyZenHeart.nl is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist adres, het onvolledig inlichten van de bewoner van het opgegeven adres of indien de koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld of wanneer door toedoen van door HappyZenHeart.nl ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd. Voor een dergelijke situatie zijn de tickets ook niet verzekerd.

3. Garanties
Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overeenkomst niet wordt nagekomen en zulks niet is te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs, tenzij tekortkoming niet toerekenbaar is aan HappyZenHeart.nl (bijv. bij surséance of faillissement van de organisator). Ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks is niet te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 120% van de overeengekomen prijs.

4. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorzover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen HappyZenHeart.nl en de koper.

5. Veilig betalen
5.1 HappyZenHeart.nl biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen:
5.2 PayPal: Met PayPal kun je zowel vanaf je bank- of girorekening, je creditcard of je PayPalaccount geld overmaken. Per aanbieding is het de keus aan HappyZenHeart.nl om deze betaalmethode wel of niet beschikbaar te stellen.
5.3 iDEAL: Voor Nederlandse kopers is het mogelijk om via iDEAL te betalen. iDEAL is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de koper een betaling uitvoeren.
5.4 iZettle: Mocht je online geen ticket kunnen aanschaffen m.b.t. een evenement (workshop, groepscoaching, één-op-één coaching) of abonnement, dan is het ook mogelijk om rechtstreeks in persoon vooraf gaande aan het event of de les door middel van je pinpas en het iZettle kassasysteem af te rekenen.
iZettle is een mobiel kassasysteem, dat rechtstreeks verbonden is aan het rekeningnummer van HappyZenHeart waarmee elektronisch betaald kan worden. Hierbij kan er, indien gewenst van de klant, een factuur/ bewijs van aanbetaling worden gemaild naar de klant toe.

6. Herroepingsrecht
6.1 In geval van een niet fysiek product heeft koper veertien dagen bedenktijd na bevestiging van de overeenkomst.
6.2 De koper kan de reeds aangeschafte ticket of het abonnement annuleren door een e-mail te sturen naar info@happyzenheart.nl met hierin de voor- en achternaam, het e-mailadres waarop het HappyZenHeart account geregistreerd staat, het aantal aangeschafte tickets of het desbetreffende abonnement en de naam van het desbetreffende evenement of abonnement.
Bellen of Whatsappen is ook mogelijk via +316 37 27 41 66.
6.3 Annuleren evenement ticket: Maximaal 72 uur voordat het evenement plaatsvindt kunnen aangeschafte tickets geannuleerd worden. Hierna vervalt het recht op eventuele annulering.
6.4 Annuleren aankoop abonnement: Een abonnement bij HappyZenHeart.nl heeft geen uiterlijke datum m.b.t. verlopen. Na het aanschaffen van een abonnement heeft de koper maximaal veertien dagen bedenktijd en heeft het op annulering binnen dit tijdbestek, recht op 100% vergoeding m.b.t. de kosten van het aangeschafte abonnement.
6.5 HappyZenHeart.nl betaalt het te restitueren bedrag, uiterlijk 14 dagen nadat kopers beroep op herroeping van de overeenkomst bij HappyZenHeart.nl is ontvangen, terug op het door koper op te geven rekeningnummer tenzij de koper expliciet wenst terugbetaald te worden via dezelfde betaalmethode als het moment van bestellen. Betalingen gedaan met iDeal en PayPal (beperkte termijn), kunnen enkel via bankrekening terugbetaald worden.

7. Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

8. Identiteit van de ondernemer
Eigenaar: Geoffrey de Jong
E-mail: info(a)happyzenheart.nl
Website: www.geoffreydejong.nl

HappyZenHeart handelt alleen onder de naam HappyZenHeart en is in het bezit van de volgende geregistreerde domeinnamen: www.happyzenheart.nl , www.happyzenheart.com.

X