Algemene voorwaarden

HappyZenHeart is een business dat zich concentreert op mindfulness, spiritualiteit en coaching en dit uit d.m.v. het produceren van video’s (b-to-b business) alsmede het organiseren en promoten van evenementen (b-to-c), zoals workshops, lezingen, seminars en meditatielessen in Rotterdam.

Artikel 1 Plaatsing van bestellingen, prijzen en betaling
HappyZenHeart is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk m.b.t. de verkoop van tickets m.b.t. externe organisaties. Over het algemeen fungeert HappyZenHeart slechts als medium m.b.t. de verkoop van tickets voor alle evenementen, workshops, lezingen en gespreksgroepen die worden weergegeven op de website happyzenheart.nl.
Op de website van happyzenheart.nl wordt de bezoeker via een url link geleid naar een externe website van de instelling die de tickets van het desbetreffende evenement, workshop, lezing of gespreksgroep organiseert.

Wanneer HappyZenHeart wel zelf als organisatie een evenement, workshop, lezing of gespreksgroep organiseert, wordt dit duidelijk vermeld en wordt er duidelijk omschreven hoe een belangstellende een ticket kan aanschaffen.

Artikel 2 Aansprakelijkheid
HappyZenHeart is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist adres, het onvolledig inlichten van de bewoner van het opgegeven adres of indien de koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld of wanneer door toedoen van door HappyZenHeart ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd. Voor een dergelijke situatie zijn de tickets ook niet verzekerd.

Artikel 3 Garanties
Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overeenkomst niet wordt nagekomen en zulks niet is te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs, tenzij tekortkoming niet toerekenbaar is aan HappyZenHeart (bijv. bij surséance of faillissement van de organisator). Ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks is niet te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 120% van de overeengekomen prijs.

Artikel 4 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorzover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen HappyZenHeart en de koper.

Artikel 5 Privacy
HappyZenHeart zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken dan wel verkopen. Alleen met jouw toestemming gebruiken we eventueel je e-mail adres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties (nieuwsbrief). Als je hier niet langer prijs op stelt, bevat de nieuwsbrief een optie om je uit te schrijven. Al je persoonlijke gegevens worden over een beveiligde SSL verbinding gestuurd.

Artikel 6 Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7 Identiteit van de ondernemer
Eigenaar: Geoffrey de Jong
E-mail: namaste(a)happyzenheart.nl
Website: www.geoffreydejong.nl

HappyZenHeart handelt alleen onder de naam HappyZenHeart en is in het bezit van de volgende geregistreerde domeinnamen: www.happyzenheart.nl , www.happyzenheart.com.

X